Selecteer een pagina

Veilig en gezond werken

8 weken

Iedereen is gebaat bij een veilig en gezond werkklimaat. Je ziet het terug in de werksfeer, de productiviteit en in het ziekteverzuim. Veilig en gezond werken is niet alleen het voorkomen van ongevallen. Juist in het stimuleren van gezond werken is veel voordeel te halen. Denk aan het tillen op de juiste wijze of het voorkomen van overbelasting door het afwisselen van werkzaamheden. Veilig en gezond werken is van ons allemaal. In deze module ga je als team samen aan de slag met het vergroten van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

Hoofdstuk 1: RI&E

Iedereen heeft belang bij goede arbeidsomstandigheden. Daarom is het volgens de Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Daar heb je samen een belangrijke rol in. Je zult op de hoogte moeten zijn van de risico’s die op je afdeling aanwezig zijn, hoe je die risico’s kunt voorkomen of beperken en je zult een actieve bijdrage moeten leveren aan het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Hoe? Dat leer je in deze deelopdracht.

 

20min. + uitvoering praktijkopdracht + bespreking toolboxmeeting 

Hoofdstuk 2: Fysieke belasting

Fysieke klachten zijn in de logistiek een belangrijke oorzaak van uitval van medewerkers en leiden tot arbeidsongeschiktheid. Naast de gevolgen voor jezelf levert dit natuurlijk ook veel onnodige kosten op. Een goed ontwerp van de werksituatie en het slim organiseren van het werk kan de belasting van je lichaam sterk verminderen. Je gaat ermee aan de slag in dit hoofdstuk.

 

20min. + uitvoering praktijkopdracht + bespreking in toolboxmeeting

Hoofdstuk 3: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nodig waar risico’s niet op een andere manier voorkomen kunnen worden. Maar hoe zorg je er nu voor dat persoonlijke beschermingsmiddelen door iedereen op de juiste wijze gebruikt worden? Je gaat ermee aan de slag in deze deelopdracht.

 

2omin. + praktijkopdracht gedurende 2/3 weken + bespreking toolboxmeeting

Hoofdstuk 4: Preventie

Het is als met zoveel andere dingen: structurele aandacht levert meer op dan eenmalig allerlei acties in gang zetten, hoe goed die ook zijn. Het thema veiligheid & gezondheid moet je blijvend aandacht geven, het moet als het ware in de bedrijfscultuur ingebakken zitten. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier. De veiligste manier van werken is altijd ook de beste manier! Als logistiek leider speel je een belangrijke rol bij preventie en ben je bepalend voor hoe de medewerkers tegen veiligheid aankijken. Daarover gaat dit hoofdstuk.

 

20 min. + uitvoering implementatieopdracht + besprekingen in toolboxmeetings

Jan Houwel

Logistiek trainer

Veilig en gezond werken is eigenlijk een verplicht nummer dat je jaarlijks kan en moet laten terugkomen. Zeker in de logistiek groothandel waar de risico’s vaak groot zijn. Deze module helpt om met elkaar deze aandacht te geven.